Millainen on hyvä arkkitehti? Millä perusteella valitsen?

Jokainen rakennushanke alkaa omien toiveiden listaamisesta. Osa kerää listaa pitkään, toiset tekevät sen muutamassa päivässä. Meillä ajatusten kerääminen on kestänyt vuosia. Työtä on tehty tiedostomatta, kavereiden uusissa kodeissa vieraillessa, nykyisessä talossa asuessa. Vuosien aikana mieleemme oli kertynyt myös haaveiden ja toiveiden rinnalle pitempi lista asioita, joita emme ainakaan halua omaan kotiimme.

Usein haaveet, toiveet ja ehdottomat epäkohdat ovat läjä epämääräisiä ajatuksia ja oivalluksia ja kun oma talohanke alkaakin, niin niiden jäsentäminen priorisoituun listaan on ”maallikolla” vaikeaa. Koen, että tällöin arkkitehdista on apua erityisen paljon.

Taloprojektin aloittamisesta yhdessä arkkitehdin kanssa on apua etenkin jos…
– Sinulla on paljon ajatuksia ja toiveita muustakin kuin talon koosta ja pohjakuvista
– Et löydä lähellekään mieluista vaihtoehtoja talotehtaiden talomallistoista
– Tulevan talosi ulkoasu ja rakennusmateriaalit tulevat eroamaan yleisimmistä/käytetyimmistä ulkoasuista
– Tuleva rakennuspaikka on sijaintinsa puolesta poikkeava (ranta, kallio, maisemat…)
– Et halua tehdä suunnittelua välikäsien (talotehtaan myyjä tai edustaja) kanssa.

Arkkitehtejä Suomessa riittää. Lisäksi jokaisella suuremmalla talotehtaalla on useita ammattitaitoisia henkilöitä palveluksessaan. Tyypillinen tapa onkin edetä hankkeessa talotehtaan myyjän tai edustajan kanssa, joka kokoaa päällimmäiset ajatukset yhteen ja hyödyntää talotehtaan omia arkkitehtejä suunnittelussa. Suunnittelu hyvitetään yleensä hinnasta kaupan yhteydessä tai se on ilmaista. Siksi on ymmärrettävää, että iso osa suunnittelusta tulee myyjän tehtäväksi ja apuna hyödynnetään mahdollisimman paljon valmiita, olemassaolevia pohjakuvia, mallikuvia ja myyjän ajatuksia. Ja koska myyjällä on luonnollisesti intressit päätyä talokauppoihin kanssasi, niin et tule saamaan kovinkaan pitkälle vietyjä suunnitelmia itsellesi.

Jos teet suunnittelutyötä myyjän kanssa, niin erityisen tarkkana kannattaa olla sinulle tärkeän informaation ja toiveiden siirtymisestä arkkitehdille asti ja myyjän henkilökohtaisten intressien minimointi suunnittelussa. Perinteistä ja monistettavaa on tietysti aina kannattavampi myydä ja kustannustehokkaampi toteuttaa molempien osapuolten näkökulmasta.

Onko erillisen arkkitehdin käyttäminen suunnittelussa kallista?

Sanonta: ”hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, pitää paikkansa talohankkeissakin. Moni kokenut konkari on minua muistuttanut, että väärin paikka säästää ja oikoa on suunnittelu. Nopeat, halvat ja pikaiset suunnitelmat saattavat aiheuttaa lopulta valtavan määrän kustannuksia a) jo lupahakemuksia täyttäessä, b) maanrakennuksessa, c) LVI- ja sähkötöissä, d) pystytysurakoinnissa, e) sisustustöissä ja f) etenkin asumisessa.

Joku kustannus on laskettava myös omalle ajankäytölle ja työmäärälle. Samoin sille, jos muuton jälkeen useampi asia vaivaa mieltä ja vaikeuttaa kodin käyttöä loppuelämän ajan.

Suurimmalla osalla ihmisistä on rajallinen budjetti rakentamiseen ja hankkeessa mennään eurot edellä. Sitä suuremmalla syyllä viimeinen paikka säästää on suunnittelu. Hyvät suunnitelmat tarkoittavat nimittäin aina pitävämpää budjettia.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että lähtemällä liikkeelle arkkitehdin kanssa ilman talotehtaan valmiita prosesseja ja mallistoja, tulet itse olemaan isossa roolissa hankkeen etenemisessä ja sen aikatauluttamisessa.

Millä perusteella teimme arkkitehdin valinnnan?

Tiedostimme tontin hankinnan jälkeen ja useamman talotehtaan kanssa käydän keskustelun jälkeen, että tulemme tarvitsemaan suunnitteluun avuksi arkkitehdin. Ajatuksia ja toiveita oli niin paljon. Meillä rakennuspaikka oli erikoisempi rantatontti, tontin malli tavanomaisesta poikkeava, ilmansuunnat tontin käytön suhteen haasteelliset, kaava aika vapaa ja rakennusoikeutta paljon. Talotehtaiden edustajien näkemykset olivat hyvin erilaisia meidän omistamme ja myöskin ristiriitaisia keskenään. Mitä useamman edustajan kanssa jutteli, sitä epäselvemmäksi muodostui käsitys siitä, kuka pystyisi kohteen meille oikeasti toteuttamaan ja olisi oikeasti kiinnostunut käyttämään aikaa myös suunnitteluun.

Toiveena oli suunnitella kokonaisuus, jota ei tehdä myyntiin vaan omaan pitkään käyttöön. Tällöin henkilökohtaisten tarpeiden huomiointi on erityisen tärkeää.

Valitsimme arkkkitehtikumppanin seuraavin perustein:

– Hyvät referenssit ja kokemukset rantamaisemiin rakennetuista omakotitaloista ja huviloista
– Arkkitehdin tyylisuunta ja toteutetut kohteet edustivat visuaalisesti omia ajatuksiamme
– Kiinnostus yksilöllisen kohteen toteuttamiseen kävi ilmi jo ensi tapaamisella
– Selkeä tarjous suunnittelusta, sen prosessista ja kustannuksista
– Mahdollisuus saada kaikki suunnitelmat samasta paikasta: rakennesuunnittelu, erikoissuunnitelmat, sisustussuunnitelma…
– Suunnittelun eteneminen 3D-luonnosten avulla
– Kyky laskea tarkka hinta materiaaleille ja työlle
– Kyky toimittaa materiaalit suoraan tai kumppaniverkoston kautta

Emme ole katuneet valintaamme. Suunnittelu on edennyt luvatun prosessin mukaisesti. Suunnittelu on vaatinut meiltä paljon aikaa ja vaivaa, mutta kaikki toiveet ja ideat on pystytty huomiomaan kokonaisuudessa. Seuraavissa artikkeleissa tulen avaamaan enemmän suunnittelun prosessia ja siinä huomioitavia asioita.