Perustukset ja täytöt vaativat tilaajaltakin aikaa ja osallistumista

Omakotitalon perustustavan valintaan vaikuttaa eniten rakennuspaikan maaperä. Perustukset ja pohjatyöt näyttelevät myös isoa osaa omakotitalon budjetissa ja tämä kokonaisuus on kaikkein vaikein ennustaa etukäteen. Tämän vuoksi pohja-/maaperätutkimus kannattaa tilata mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Pohjatutkimuksen perään kannattaa kysellä jo tonttia hankittaessa.

Suositeltava perustustapa esitetään maaperätutkimuksessa. Kaiken perustamisen lähtökohtana on kosteuden hallinta maaperässä ja routimisen vaikutuksen estäminen talon rakenteisiin.

Meillä perustustavaksi valikoitu tavanomainen maanvarainen matalaperustus. Maaperän jäätyminen estetään tällöin riittävällä routaeristeellä ja maa-aineksia riittävältä syvyydeltä vaihtaen.

Perustussuunnittelu on osa rakennesuunnittelua

Perustussuunnitelma on laadittava huolella. Se on luonnollisesti osa omakotitalon rakennesuunnittelua ja sen tarkastaa ja hyväksyy ennen käytäntöön viemistä hankkeeseen lupavaiheessa nimetty rakennesuunnittelusta vastaava henkilö.

Suunnitelmia hyväksytettiin ja muokattiin runkorakenteisiin sopivaksi yhteistyössä perustussuunnittelijan ja rakennesuunnittelusta vastaavan kanssa. Tilajaana oli tärkeää huolehtia, että yhteystiedot ovat molemmin puolin selvillä ja viesti kulkee. Meillä perustussuunnitelman laati ja perustustyöt toteutti Perustava Oy, kokonaisurakkana.

Perustukset nousevat noin viikossa

Päätimme alustavan perustusten toimitusajan tarjousvaiheessa. Alkuperäistä aikataulua jouduttiin parilla viikolla siirtämään, koska maatöiden aloittaminen ei onnistunut suunnitellussa aikataulussa. Siirtämisen vuoksi saimme sopivasti lisäaikaa myös suunnitteluun.

Ennen töiden aloittamista vastaava mestari järjesti tarkat merkinnät rakennusten (omakotitalo ja autokatos) kulmille. Jokaista kulmaa ja mittaa ei tarvitse etukäteen työmaalle merkitä. Perustustoimittajalta kannattaa kysyä millaiset merkinnät ovat riittävät.

Perustavan asentajat aloittivat työt sovitusti. Sain perustustöiden johtajalta väliaikatietoja puhelimitse. Kävimme aluksi läpi perustussuunnitelman ulkopuoliset, mutta tärkeät huomioivat asiat: maalämpökaivon siirtoputkien ja lämpökanaalin aukot perustuksiin.

Perustavan osuus työmaalla oli suoritettu noin viikossa. Kokonaisuutena työ sujui hyvin. Perustava soveltaa projekteissa tekniikoita, joiden avulla perustaminen sujuu nopeasti ja työjälki on siistiä.

Yllätyksenä itselle tuli, kun perustustöistä syntyvä jäte ja niiden siivoaminen ei kuulunut kokonaisuuteen. En ollut osannut kysyä tästä tarjousvaiheessa. Järjestin tontille suunniteltua aikaisemmin jätelavan Karjalaisen Nostokuljetukselta, johon siivosimme jätteet. Jätelavan vuorokausi- ja tyhjennysmaksu on minimaalinen siitä saavutettavaan hyötyyn nähden.

Perustava toimitti työmaalle myös suunnitelmien mukaisen määrän sinkittyjä ja säädettäviä putkipilarijalkoja sekä terassijalkoja. Putkipilarijalkojen asentaminen ei kuulunut meidän perustusurakkaan vaan niiden asennus oli järjestettävä itse sisä- ja ulkotäyttövaiheessa. Perustusporukan poistuttua kannattaakin huolehtia, että sisä- ja ulkotäytöissä on riittävästi ammattitaitoisia apukäsiä kaivurin tullessa täyttöjä tekemään. 

Perustamisen jälkeen asennetaan eristeet ja tehdään sisä- ja ulkotäytöt

Kun perustukset ovat valmiit tarvitaan työmaalla taas kaivinkonetta apumiehineen. Sisä- ja ulkotäyttö vaiheessa asennetaan patolevyt, routaeristeet, sokkelin reunalistat ja radon-putket.

Sisä- ja ulkotäytöt eristeineen voi toteuttaa rinnakkain. Tällöin työmaalla on oltava vain riittävä määrä suunnitelmien mukaisia tarvikkeita (EPS-eristyslevy, Finnfoam, reunalista…) ja maa-aineksia. Työmaalla tarvitaan myös täryä.

Sisätäyttövaiheessa nostetaan ylös lopulliseen paikkaan perustusten alaiset sähkökaapelit/suojaputket, kylmävesiputket, radonin tuuletus, maalämmön siirtoputket, lämmitysputket jne. Asentajian ohjeena toimii silloin LVI- ja sähkösuunnitelma. Putkien nostot kannattaa mitata mahdollisimman tarkasti oikealle paikalle, sillä se helpottaa huomattavasti asennustyötä tulevaisuudessa. 

Sisä- ja ulkotäyttöjen jälkeen piha siistiksi

Sisä- ja ulkotäyttöjen jälkeen kaivinkonetta tarvitaan työmaalla seuraavan kerran kun pihoja viimeistellään. Meillä pihojen viimeistely ja rannan ruoppaus tulee ajankohtaiseksi vasta loppusyksystä.

Kaivinkonekuljettajaa kannattaa pyytää siistimään piha-alue niin, että seuraavat työvaiheet, kuten rungon pystyttäminen ja kattotuolien asennus olisi mahdollisimman vaivatonta. Työmaalle alkaa myös saapua tilaa vieviä tarviketoimituksia ja siellä on mahduttava kääntymään kuljetuskaluston ja nosturinkin.

Meillä kaivinkonekuljetta siisti ja tasoitti rakennusten ympäristön ennen poistumistaan. Samalla työstimme myös toisen puolen rajan penkereet lähelle lopullista.

Jos perustusten jälkeisessä täyttövaiheessa haluaa päästä itse helpolla, niin suosittelen järjestämään näiden vaiheiden ajaksi jo osaavan rakennusmiehen työmaalle. Meillä tässäkin vaiheessa apuna toimi Raksillas Oy:n miehet vuorotellen.