Omakotitalon maatyöt – mitä pitää muistaa?

Maatyöt ovat omakotitaloprojektin vaikeiten budjetoitava osio. Maaperätutkimukset ja naapureiden kuluneet budjetit eivät anna ikinä tarkkaa kuvaa, koska maaperä saattaa vaihdella pienelläkin alueella niin paljon. Kiinteitä urakoita ei tässä maassa juuri sovita, ainakaan ilman isoa riskipelivaraa hinnassa.

Maatöissä kustannus muodostuu monesta osa-alueesta:

  • maa-ainekset
  • maa-ainesten kuljetus
  • poistettujen maa-ainesten kuljetus
  • kuljetuskaluston tuntihinta
  • kaatopaikka- ja säilytysmaksut
  • kaivurin tuntihinta
  • kuljettajan tuntihinta
  • apumiesten tuntihinta
  • mahdolliset räjäytystyöt
  • LVI- ja sähkötarvikkeet ja niiden asennustuntihinta

Koska muuttujia on niin paljon ja suurin osa on kuitenkin tuntityötä, niin ainoa tapa minimoida kustannuksia on varmistaa, että yksikään kone tai työmies ei joudu seisomaan kädet suorina. Toisin sanoen, tärkeintä on varmistaa, että kuljetukset ja tarviketoimitukset kulkevat hyvässä synergiassa työmaan tapahtumien kanssa.

Ennen maatöiden aloittamista tarkista nämä

Jotta työt sujuisivat ja ylimääräisiä kustannuksia ei syntyisi, niin maatöitä varten on varmistetta hyvissä ajoin useampi asia.

Aloita selvittämällä tarkka maaurakoitsijan aikataulu. Milloin kaivuri tulee tontille? Kuinka kauan se voi olla yhtäjaksoisesti käytössä? Mihin kellon aikaan?

Seuraavaksi varmista, että kaivurimiehelle on riittävästi apukäsiä työmaalla. Apumies on siis henkilö, joka auttaa mittojen kanssa. Käyttää tarvittaessa lapiota. Asentaa viemärit, salaojaputket, suodatinkankaat, tilaa tarvittaessa sähkö- tai putkimiehen tekemään liitoksia.

Kun aikataulu on selvä, niin kohteen rakennusmestari tilaa työmaalle tarkat merkinnät rakennusten paikalle ja korolle.

Resurssien ja aikataulun varmistamisen jälkeen on aika valita maa-ainesten toimittaja ja tilata LVI- ja sähkötarvikkeet.

Pyysin maa-aineksista tarjouksen viidestä eri paikasta. Liitin mukaan maaperätutkimuksen, perustussuunnitelman ja pohjakuvat.  Listasin työmaalla mahdollisesti käytettävät maa-ainekset ja pyysin ilmoittaa hinnat tonnihintoina työmaalle kuljetettuna, sekä hinnan maanajosta tontilta pois vietävälle maa-ainekselle. Tyypillisesti tarvitaan seuraavia maa-aineksia: Kam 0-56, Kam 0-32, Salaojasora, Sepeli 8-16 ja 16-32, Täytehiekka 0-100mm, Kantava sora ja jakava sora sekä Kivituhka 0-8mm. Näin sain yhtenäiset vertailtavat tarjoukset. Maa-ainekset päädyin tilaamaan Hämeen kuljetukselta.

Salaojatarvikkeet, routaeristeet, lämpökanaalit ja muut maan-alle menevät tarvikkeet kilpailutin LVI- ja sähkösuunnitelmien perusteella. Tarvikkeet tilasin tontille toimitettuna Heatcolta ja Meltexiltä. Kaikki tarvikkeet löytyivät heiltä hyllytavarana. Tarvittavat sähkötarvikkeet tontille toi Tumastec.

Dokumentoi maatöiden eteneminen

Maa-urakoitsijaksi valitsin Timo Mannisen. Mannisen apuna työmaalla toimivat Raksillas Oy:n miehet vuorotellen. He huolehtivat myös tarvikkeiden ja maa-ainesten oikea-aikaisesta tilaamisesta.

Maatöiden lopputulos jää suurimmaksi osaksi silmältä piiloon. Sen vuoksi on tärkeää ottaa valokuvia runsaasti eri vaiheista. Valokuvia kannattaa ottaa salaojajärjestelmästä, viemärin ja kanaalien ja sähköjohtojen reitistä.

Meillä maatyöt etenivät odotettua nopeammin ja maaperäkin oli ennakoitua helpompi. Vaihdettavaa löysää maata ei juuri ollut. Sen sijaan suuria kiviä löytyi yllättävän paljon ja ne oli poistettava. Onneksi kiville keksitään hyvää käyttöä pengerten rakentamisessa pihatyövaiheessa. Muiden rakennusvaiheiden ajaksi kivet siirrettiin tontin laidalle.

Ensimmäisessä maatyövaiheessa teimme talon pohjat ja sen välittömän ympäristön. Loput pihasta ja rannan maatyöt ruoppauksineen jatkuvat syksyllä.

Veden ja viemärin kytkennän tilasimme kunnasta. Sähkön kävi kytkemässä sähköurakoitsisija ja mittarin sähkökaappiin toi sähkönjakelija, Elenia. Sitä ennen työmaalle oli avattava sähköliittymä ja tehtävä sähkösopimus sähkötoimittajan kanssa.

Kuinka paljon tonttia pitää raivata ja mitä tarkoittaa maaperätutkimus?

Aloitimme tontin raivaamisen jo aikaisessa vaiheessa edellisenä syksynä. Päädyimme poistamaan tontilta lähes kaikki puut talopohjankin ympäristöstä. Puuston jättäminen ja säilyttäminen on maatöiden kannalta haastavaa, mutta ei mahdotonta. Jos maata ei tarvitse juuri vaihtaa tai tontin muotoa muokata on puiden jättäminen tontille mahdollista. Meillä oli odotettavissa tontilla isompaakin myllerrystä. On myös hyvä muistaa, että esimerkiksi koivujen runkoa ei voi kovin montaa senttiä peittää, jos haluaa niiden säilyvän hengissä.

Ihan jokaista risua ja oksaa tontilta ei tarvitse huolehtia pois ennen maatöiden aloittamista. Pienemmät risut ja oksat menevät kuorittavan pintamaan mukana kiertoon. Sen sijaan puunrungot ja suuremmat oksat kannattaa kiikuttaa ajoissa pois mittamiesten ja lopulta kaivurin tieltä.

Kaadoimme kaikki puut, karsimme rungot ja kiikutimme rungot puita tarvitsevan ystävän mökille. Kaadettavia suurempia puita oli useampi kymmenen ja alle ranteen paksuista risukkoa ja pajukkoa muuten koko tontti täynnä.

Tilasin tontille vaihtolavan Karjalaisen Nostokuljetukselta oksia varten. Karjalainen toimitti lavan tontin etukulmaan ja kuljetti lavan oksineen pois parin päivän kuluttua. Palvelu toimi hyvin. He huolehtivat oksat oikeaan osoitteeseen ja säästin valtavan määrän aikaa kun ei tarvinnut kärrätä valtavan paljon tilaa vieviä oksia itse peräkärryllä.

Raivaamisen jälkeen tontin muoto, koko ja malli alkoi hahmottua vasta kunnolla. Muille suosittelen tontin raivaamista jo ennen arkkitehtisuunnittelun aloittamista!

Maaperätutkimus määrää perustamistavan ja maatöiden laajuuden

Heti raivaamisen jälkeen tilasin tontille maaperätutkimuksen. Raivaaminen helpottaa näytteiden ottamista ja poraamista koko talopohjan alueelta. Maaperä kannattaa tutkia tarkasti, koska se saattaa vaihdella pienelläkin alueella paljon. Nykyisin osa rakennusvalvojista vaativat huolellisen tutkimuksen tekemisen myös ennen perustusten tekoa.

Maaperätutkimuksessa kartoitetaan tontti ja maasto, maa-ainekset ja maaperän kantavuus painokairauksella. Meille maaperätutkimuksen toteutti Geo-Control ja heidän raporttinsa sisälsi lausunnon 1. Projektin kuvauksesta, 2. Alueen kuvauksesta, 3. Maaperän kuvauksesta, 4. Perustamistavasta, 5. Kuivatuksesta, 6. Routasuojauksesta, sekä 7. Radonpohjatutkimuskartan. Lisäksi mukana toimitetaan leikkauskuvat ja pohjatutkimuskartta.

Meillä maaperätutkimuksesta esiin nousseita ja maarakentamisessa huomioon otettavia asioita oli tontilla sijaitsevat paikotellen saviset kohdat sekä mahdollinen tontille aikoinaan ajettu jätemaa.

Maaperätutkimuksen tilaamista varten tarvitset dokumentit (mielellään DWG) rakennusten sijainnista tontilla.